Regulamin sklepu CentralDent.pl


I.SPRZEDAJACY I DANE OSOBOWE
II.ZAMÓWIENIA
III.DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
IV.ZWROTY I REKLAMACJE
V.OFERTA
VI.POZOSTAŁE

 

I. SPRZEDAJACY I DANE OSOBOWE


§ 1
Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.centraldent.pl jest prowadzona przez Central – Dent Agnieszka Kmieć z siedzibą w Tarnowie 33-100 przy ul. Pułaskiego 4, posiadająca NIP: 993-017-18-29 i REGON: 122747552.

§ 2
Sklep internetowy www.centraldent.pl działa przy sklepie Central-Dent prowadzonym przez Agnieszkę Kmieć w Tarnowie ul. Pułaskiego 4.

§ 3
Jako Administrator przekazanych danych osobowych centraldent.pl, zgodnie z obowiązującym prawem, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały przez nią pozyskane w procesie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.centraldent.pl.

§ 4
Dane osobowe pozyskane od osób zamawiających produkty (klienta) za pośrednictwem strony internetowej www.centraldent.pl, podczas rejestracji i składania zamówienia, będą wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego wykonania zamówienia. Jeśli klient wyraził uprzednio zgodę na newsletter, adres e-mail klienta może być użyty w celu wysłania do niego newsletter'a z grupy tematycznej, którą klient wybrał.

§ 5
Każdej osobie (klientowi), który złożył zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego centraldent.pl przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia.

II. ZAMÓWIENIA


§ 6
Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.centraldent.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§ 7
Aby złożyć zamówienie należy dodać produkt/y do koszyka, wybrać formę płatności i dostawy oraz wypełnić formularz z danymi teleadresowymi zamawiającego.

§ 8
Osoba składająca zamówienie zostanie powiadomiona o jego przyjęciu do realizacji poprzez wiadomość email wysłaną na adres podany w formularzu.

§ 9
Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku nie podania w formularzu danych umożliwiających dostawę.

§ 10
W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez centraldent.pl, wszelkie wpłacone przez Zamawiającego należności z tego tytułu zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia odmowy realizacji zamówienia.

§ 11
W przypadku niezrealizowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności podania nieprawdziwego adresu lub nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, które było wydane właściwie oraz którego opakowanie nie było naruszone lub zniszczone, Central-Dent Agnieszka Kmieć zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami doręczenia zamówienia.

§ 12
Zamówienia złożone poza godzinami pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.

§ 13
Ceny wszystkich towarów prezentowanych w ofercie www.centraldent.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT) oraz obowiązują w momencie składania zamówienia.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

§ 14
Zamawiający wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy i form płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia. Może otrzymać także fakturę VAT po wybraniu takiej opcji w formularzu zamówienia.

§ 15
centraldent.pl akceptuje następujące formy płatności za realizację zamówienia:
• przedpłata przelewem na konto z podaniem numeru zamówienia,
• przedpłata kartą kredytową z podaniem numeru zamówienia,
• gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

§ 16
Produkt (towar) wysyłany jest do klienta po odnotowaniu wpłaty na konto centraldent.pl, po złożeniu zamówienia w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.

§ 17
Koszty realizacji zamówienia ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień § 18.

§ 18
Realizacja zamówienia powyżej kwoty 500 złotych odbywa się na koszt centraldent.pl.

§ 19
Koszty doręczenia zamówienia uzależnione są od formy przesyłki, jej gabarytów i miejsca doręczenia.


Zespół www.centraldent.pl skontaktuje się z klientem telefonicznie lub mailowo jeśli waga zamówionego towaru przekracza 31 kg dla dostawy krajowej, aby poinformować o indywidualnie ustalonych kosztach przesyłki, uzależnionych od wagi zakupionych produktów.

IV. ZWROTY I REKLAMACJE


§ 20

Wszystkie produkty dostępne w sklepie Central-Dent są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 

§ 21

Produkty w których opisie jest napisane gwarancja, posiadają gwarancję producenta, realizowaną przez specjalistyczne serwisy zazwyczaj wskazane w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem. Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w gwarancji.

§ 22

Wszystkie produkty wysyłane przez nasz sklep, w trakcie przygotowania do wysyłki są sprawdzane przez pracownika sklepu pod względem:

- zgodności z zamówieniem

- stanem produktu (czy jest kompletny, czy nie ma uszkodzeń).

§ 23

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający wykryje w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne (zewnętrzne) powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem i poinformować o zaistniałym fakcie. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupu, z adnotacją na jej odwrocie: "reklamacja - towar uszkodzony"

Zamawiający powinien odesłać towar na adres :

Central-Dent Agnieszka Kmieć
ul. Pułaskiego 4,
33-100 Tarnów , woj. małopolskie

 

§ 24 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez sklep w ciągu 14 dni roboczych. O szczegóły procesu reklamacyjnego Zamawiający może dopytać pracownika sklepu.

§ 25 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.

§ 26
Zamawiający posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy, którego może dokonać w terminie 14 dni od ich dostawy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. Nr 60, poz. 374).

§ 27
W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych produktów należy wysłać wiadomość e-mail z informacją o odstąpieniu od umowy podając swoje dane lub numer zamówienia na adres sklep@centraldent.pl lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu pod numerem telefonu +48 14 627-21-04 od poniedziałku do piątki od 10:00 do 17:00.

§ 28
Zwrot może nastąpić wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym i zamkniętym fabrycznie opakowaniu bezpośrednim wraz z wszelkimi dodatkami, które Zamawiający otrzymał przy dostawie.Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć aby produkty nie uległy zniszczeniu.

§ 29
W przypadku dokonania zwrotu lub anulowania opłaconego zamówienia, pieniądze przesyłane będą zamawiającemu przelewem bankowym na podane konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.

§ 30
Do zwracanego produktu należy dołączyć potwierdzenie świadczące o tym, że zakupu dokonano w sklepie www.centraldent.pl, np. kserokopia paragonu lub faktury Vat lub numer i data wystawienia faktury Vat.

§ 31
Koszty przesyłki zwracanego towaru do Central-Dent Agnieszka Kmieć ponosi Zamawiający.

§ 32

W celu dokonania reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail z informacją o reklamacji podając swoje imię i nazwisko lub numer zamówienia na adres sklep@centraldent.pl lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu pod numerem telefonu +48 14 627 21 04 od poniedziałku do piątki od 10:00 do 17:00.

V. OFERTA

 

§ 33
1. Witryna internetowa www.centraldent.pl, prezentuje towary oraz stanowi zaproszenie do składania ofert (zamówienia) przez Zamawiającego.
2. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.centraldent.pl dochodzi poprzez wypełnienie przez Zamawiającego dostępnego na stronie internetowej formularza zamówienia na warunkach określonych w rozdziale II (Zamówienia).
3. Do zawarcia umowy sprzedaży między stronami dochodzi w momencie potwierdzenia przez sklep internetowy www.centraldent.pl przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres zamawiającego podany w formularzu.

§ 34
Wymagania sprzętowe konieczne do prawidłowego korzystania z funkcji sklepu to aktualna przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome lub Mozilla Firefox oraz połączenie z Internetem.

§ 35
O wyjątkowych przypadkach braku towaru Zamawiający zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku braku sklep zaproponuje produkt podobny jako zamiennik. Klient otrzyma możliwość realizacji zamówienia pomniejszonego o brakujący produkt, realizacji zamówienia z produktem zamiennym lub realizacji zamówienia z wydłużonym czasem realizacji, potrzebnym na dostarczenie brakującego produktu do magazynu centraldent.pl lub anulowania zamówienia.

§ 36
Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.centraldent.pl zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają oznaczenie producenta lub importera, znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów.

VI. POZOSTAŁE

 

§ 37
Opisy produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.centraldent.pl służą wyłącznie celom informacyjnym.

§ 38
www.centraldent.pl. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do produktów ulotek informacyjnych.

§ 39
Istnieje możliwość wyrażenia zgody przez Zamawiającego na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości newsletter. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newsletter'a klikając na link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanym e-mailu z newsletter'em lub wpisując ponownie swój adres e-mail w formularzu "Newsletter" na stronie www.centraldent.pl oraz potwierdzeniu rezygnacji poprzez kliknięcie na oznaczony link w otrzymanym e-mailu potwierdzającym rezygnację z newsletter'a.

§ 40
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 41
Central-Dent Agnieszka Kmieć, w przypadku wprowadzenia zmian w ustawie kodeks cywilny albo w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają lub mogą mieć związek ze sprzedażą produktów, których dotyczy niniejszy Regulamin, zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie, które to zmiany zaczną obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie internetowej www.centraldent.pl. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.